zondag 19 juni 2011

Nieuwe bevelhebber Nederlands contingent in Afghanistan

Kolonel Rob van Oirschot heeft zaterdag in Kandahar de leiding over het Nederlandse Contingents Commando (ContCo) overgedragen aan kolonel René Moerland.

Dat meldt het ministerie van Defensie. De beide commandanten bekrachtigden de overdracht met het overhandigen van de contingentsvlag. De ceremonie vond plaats op Kandahar Airfield, waar het ContCo nu nog is gevestigd.

Van Oirschot wees erop dat in zijn periode een begin is gemaakt met het treffen van benodigde voorzieningen in Kunduz en Mazar-e-Sharif voor de nieuwe Politietrainingsmissie.

Als onderdeel daarvan zijn diverse eenheden, zoals het Planning en Liaison Team en de kwartiermakers (Deployment Eenheid), het gebied ingekomen.

Deze eenheden zijn afgelopen week opgevolgd door de Politietrainingsgroep (PTG), die daadwerkelijk de nieuwe missie uitvoert.

De nieuwe commandant ContCo, kolonel René Moerland, gaf aan dat de focus van het ContCo is en blijft om de Air Task Force (ATF) en de opbouw van de Politietrainingsgroep in Kunduz te ondersteunen.

Moerland verklaarde: “Wij hebben een belangrijke rol in het gaan laten draaien van die missie zoals bedoeld. Uw inzet en ondersteuning zijn daarbij cruciaal. Alleen door gezamenlijk, met als motto één team één taak, deze klus aan te pakken, en elkaar te informeren en te helpen waar we kunnen, gaan we dit tot een succes maken.”

Kerntaken
Enkele hoofdtaken van het ContCo zijn het fungeren als ‘ogen en oren’ van de Commandant der Strijdkrachten, zodat deze op de hoogte blijft van de actuele situatie in het uitzendgebied.

Verder zorgt het ContCo voor coördinatie tussen de diverse eenheden in Afghanistan en het bewaken van het mandaat van de Nederlandse troepen.

Wanneer nodig trekt dit commando een ‘rode kaart’ als voorgestelde operaties buiten het mandaat dreigen te gaan vallen, zo meldt het ministerie van Defensie.

Na de zomer verhuist het ContCo samen met de Air Task Force naar Mazar-e-Sharif om vanaf daar de Politietrainingsgroep te ondersteunen in hun missie.

Vrijdag vond in Kandahar nog een commandowisseling plaats. Kapitein Alexander Poot gaf het commando over aan kapitein Jos Klappe van het nieuwe detachement van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op Kandahar Airfield (KAF).