woensdag 4 april 2012

Ger van der Zee neemt bevel contingentscommando over van Egon Hoppe

Kapitein-ter-zee Ger van der Zee heeft zondag het commando over het Nederlandse contingent in Afghanistan overgenomen van kolonel Egon Hoppe van de Koninklijke Marechaussee.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De contingentscommandant heeft tot taak om de Commandant der Strijdkrachten op de hoogte te houden van de actuele situatie in Afghanistan.

De ceremonie ging gepaard met het overdragen van de vlag van het Contingentscommando (ContCo).

De contingentscommandant bewaakt in het missiegebied het mandaat van de Nederlandse troepen en houdt toezicht op de operaties.

Kolonel Egon Hoppe van de Koninklijke Marechaussee leidde vanaf 1 oktober 2011 het contingentscommando. Hij nam het bevel over van kolonel René Moerland van de Koninklijke Luchtmacht. het ContCo was indertijd nog gelegerd op Kandahar Airfield in het zuiden van Afghanistan.

Het ContCo is momenteel gestationeerd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif. Dit is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

Hoofdtaken
Een aantal hoofdtaken van het ContCo zijn het fungeren als “ogen en oren” van de Commandant der Strijdkrachten, zodat deze op de hoogte blijft van de actuele situatie in het gebied waar Nederlandse militairen uitgezonden zijn.

Het ContCo zorgt daarnaast voor de coördinatie tussen de diverse eenheden in Afghanistan en de bewaking van het mandaat van de Nederlandse missie.

Indien nodig trekt dit commando een “rode kaart” als voorgestelde operaties buiten het mandaat dreigen te gaan vallen.

Zie ook:
Egon Hoppe neemt contingentscommando op Kandahar Airfield over